Zgubienie dowodu osobistego może przysporzyć wielu problemów. Wiąże się to również ze stresem i koniecznością dopełnienia formalności, jak zastrzeżenie dowodu. Jak można to zrobić? Gdzie należy się zgłosić bądź udać? Czy przebywając za granicą także można zastrzec dowód? I dlaczego to takie ważne?

Jak zastrzec dowód osobisty? 

Dowód osobisty można zastrzec na kilka sposobów w konkretnych miejscach. Może to być urząd, bank a także internet. Ostatni z nich to bez wątpienia najszybsze i najwygodniejsze rozwiązanie. Gdzie konkretnie można zgłosić zgubienie dowodu osobistego? 

 • Internet poprzez rejestrację na profilu ePUAP
 • Policja
 • Bank
 • Konsulat
 • System BIK
 • Urząd gminy.

Jak zastrzec dowód przez internet? 

Zastrzeżenie dowodu osobistego przez internet jest bardzo łatwym procesem. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego, który potwierdzi tożsamość. Jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

 • Zagubiony dokument zostaje unieważniony natychmiast po zgłoszeniu
 • Zgłoszenia można dokonać w święto czy weekend. Wszystko dlatego, że nie potrzebne jest tu zatwierdzenie przez urzędnika
 • Po sprawdzeniu danych zgłaszającego przez system zostaje wygenerowane zaświadczenie o utracie dokumentu. A dostęp do niego znajduję się w skrzynce ePUAP.

Zastrzeżenie dowodu osobistego na policji 

Zgubienie dowodu osobistego nie zawsze trzeba zgłaszać na policji. Należy to zrobić jedynie w przypadku popełnia przestępstwa. Powiadomienie tego organu ma sens, jeśli dokumenty zostały utracone w wyniku:

 • Kradzieży 
 • Rozboju
 • Włamania. 

Dowód osobisty zostaje unieważniony w dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie kradzieży na policji. Nie ma wówczas potrzeby zgłaszania tego do urzędu gminy. Jednakże należy zastrzec dokument w banku.

Jak zastrzec dowód w banku

Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku jest niezwykle istotne. Pozwala uniknąć wyłudzenia kredytu, pożyczki bądź zakupów na raty przez osoby niepowołane. Zgłoszenie zgubienia w banku chroni przed wykorzystaniem tożsamości. Banki w Polsce przynależą do  systemu „Dokumenty Zastrzeżone”. Dzięki temu dokonując zastrzeżenie dokumentu w banku, dane zgłaszającego są z automatu przetransferowane do wszystkich firm i instytucji, które także należą do tego systemu. 

Jak zastrzec dowód osobisty w banku? Można to zrobić w następujący sposób:

 • Udać się do oddziału swojego banku bądź innego, który także należy do systemu „Dokumenty Zastrzeżone”
 • Złożyć zgłoszenie telefonicznie, pod warunkiem, że dany bank respektuje taką możliwość. Niezbędna będzie wówczas zdalna weryfikacja tożsamości osoby zgłaszającej.

Jak zastrzec dowód osobisty za granicą? 

Co w sytuacji zgubienia dowodu osobistego za granicą? Otóż fakt ten można zgłosić:

 • Bezpośrednio w konsulacie poprzez wypełnienie stosownego formularza o utracie dowodu. Po czym konsulat wydaje stosowne zaświadczenie. Zastrzec dowód osobisty można także poprzez wysyłanie do konsulatu uzupełnionego formularza faksem lub pocztą. W takiej sytuacji warto załączyć prośbę o wydanie wyżej wspominanego zaświadczenia.
 • Na stronie systemu BIK. Wystarczy się tam zarejestrować bądź zalogować. Następnie w zakładce „Moje dane” wybrać usługę „Zastrzeganie dokumentów”.  Proces ten jest bardzo szybki i prosty.

Czasowe zawieszenie dowodu osobistego – na czym polega? 

Czasowe zawieszenie dowodu osobistego dotyczy zagubienia dokumentu, który został wydany po 4 marca 2019 r. Czyli tzw. e-dowodu. Dokument jest czasowo nieważny. Nie wolno go używać w tym czasie. Wgrane na e-dowód certyfikaty a także sam dowód zostają zawieszone. Jest to proces bezpłatny. Zawieszenie obejmuje okres 14 dni. Jeżeli w tym czasie dowód się nie odnajdzie bądź nie odwoła się jego zawieszenia – dokument ten będzie unieważniony. 

Dlaczego warto skorzystać z czasowego zawieszenia dowodu osobistego?  

 • Dokument ten nie ulega od razu unieważnieniu. Jest jedynie czasowo nieważny. 
 • Można z niego korzystać, jeśli tylko się znajdzie i oczywiście zostanie odwieszony.

Gdzie można dokonać zawieszenia dowodu osobistego?

 • Przez internet – niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego
 • W dowolnie wybranym urzędzie gminy.

Konsekwencje zgubionego dowodu 

Zgubienie dowodu osobistego wiąże się często z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Szczególnie, gdy dokument wpadnie w ręce oszustów. Co mogą zrobić posługując się cudzą tożsamością?

Osoba, która w wyniku przestępstwa (kradzieży, rozboju, włamania) straciła dowód osobisty nie odpowiada za zaciągnięte w banku bądź innej instytucji zobowiązania finansowe. Jednakże, by tak się stało musi ten fakt udowodnić. Najczęściej wiąże się to z przeprowadzeniem wielu sporów sądowych i sporządzeniu licznych ekspertyz przez grafologów. A także wizyt na policji i w sądzie oraz udowodnieniu niewinności przy wsparciu specjalistów. Dlatego należy jak najszybciej zastrzec zgubiony dowód osobisty, by uchronić się przed tymi problemami. Zmianę dowodu osobistego w niektórych przypadkach należy zgłosić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dane spółki

 

 

 

Porady:

 

Pożyczki