Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem tożsamości w Polsce. Obowiązkiem każdego obywatela RP jest jego cykliczna wymiana, zgodna z terminem ważności. Występują jednak okoliczności, gdy zmiany dokumentu trzeba dokonać wcześniej. O jakich sytuacjach dokładnie mowa? Co jeszcze warto wiedzieć na temat wymiany dowodu?

Gdzie zgłosić wymianę dowodu osobistego 2022?

Gdy tylko zostanie odebrany nowy dowód osobisty, jego wymianę trzeba zgłosić odpowiednim instytucji. Jedną z nich jest bank, w którym konsument posiada rachunek, pożyczkę tudzież inny instrument finansowy. Wymianę dowodu osobistego należy zgłosić przede wszystkim do:

 • Banku/banków, w których posiada się konto, kredyt bądź korzysta z innych produktów finansowych
 • Swojego pracodawcy, ze względu na podpisaną umowę i uaktualnienie w niej danych
 • Ubezpieczyciela, z którym konsument zawarł polisę na życie tudzież ubezpieczenie pojazdu bądź nieruchomości
 • Dostawcy mediów, usług, jak prąd, gaz, telewizja, internet, a także operatora telekomunikacyjnego, z którymi zostały podpisane umowy
 • Urzędu Skarbowego – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. 
 • CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) także w przypadku posiadania działalności.

W jakich sytuacjach najczęściej wyrabia się nowy dowód?

Bez dokumentu tożsamości nie da się załatwić spraw w urzędzie, podpisać jakiejkolwiek umowy ani odebrać przesyłki poleconej na poczcie. Również ten dokument jest obowiązkowy podczas wnioskowania o pożyczkę na dowód. Dlatego tak istotne jest wyrobienie nowego dowodu osobistego, gdy tylko stracił ważność. Ale to nie jedyna sytuacja. Czasem jest to podyktowane wymaganiami prawnymi. Dokument ten podlega wymianie kiedy:

 • Stracił ważność
 • Został zgubiony
 • Został skradziony
 • Uległ zniszczeniu
 • Nastąpiła zmiana danych osobowych lub stanu cywilnego
 • Znacznie zmienił się wygląd zewnętrzny posiadacza dowodu osobistego
 • Doszło do kradzieży danych osobowych z dowodu
 • Certyfikaty w dowodzie uległy unieważnieniu.

Jak wyrobić nowy dowód? 

Nowy dowód osobisty można wyrobić w dowolnie wybranym urzędzie, bez względu na adres zameldowania. Nie można tego zrobić przez internet. Obecnie osobom powyżej 12 roku życia wydaje się e-dowody, zawierające odciski palców.

Jak przebiega procedura wnioskowania o dowód osobisty w urzędzie? Opiera się na 5 prostych krokach:

 1. Pobranie i wypełnienie wniosku oraz przygotowanie kolorowego zdjęcia, dotychczasowego dowodu tudzież paszportu. W przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo konieczny będzie paszport bądź dokument potwierdzający tożsamość. Jeżeli zmiana dowodu następuje z powodu wykorzystania danych osobowych – niezbędne jest dołączenie dokumentacji potwierdzającej wyciek danych.
 2. Złożenie wniosku w urzędzie.
 3. Pobranie przez urzędnika odcisków palców od wnioskującego. A także złożenie własnoręcznego podpisu, który znajdzie się w dowodzie.
 4. Otrzymanie potwierdzenia o złożeniu wniosku oraz oczekiwanie na dokument..
 5. Odbiór nowego dowodu osobistego.

W wyjątkowych sytuacjach wniosek o nowy dowód osobisty można złożyć poza urzędem. Chodzi tu m.in. o osoby chore, z niepełnosprawnością bądź osoby, które ze względu na inne przeszkody, nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Powinni złożyć wniosek o dowód w miejscu swego pobytu. Wystarczy, że:

 • Skontaktują się z właściwym organem gminy lub miasta, na terenie którego zamieszkują
 • Objaśnią urzędnikowi, co uniemożliwia im osobiste udanie się do urzędu oraz podadzą swoje dane osobowe
 • Przygotują kolorowe zdjęcie i niezbędne dokumenty, jak dotychczasowy dowód osobisty lub paszport. Jeżeli są to osoby, które otrzymały polskie obywatelstwo konieczne będzie przedstawienie paszportu bądź dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeżeli zmiana dowodu następuje z powodu wykorzystania danych osobowych – właściwym jest dołączenie dokumentacji potwierdzającej wyciek danych
 • Przyjmą urzędnika w umówionym wcześniej terminie, który posiada wstępnie przygotowany wniosek o dowód. Przekażą mu stosowne dokumenty oraz pozwolą na pobranie odcisków palców. Następnie złożą na wniosku własnoręczny podpis, który znajdzie się w dowodzie. Na koniec otrzymają potwierdzenie złożenia wniosku
 • Poczekają do 30 dni na odbiór dokumentu.

Ważne: wniosek o dowód osobisty należy złożyć co najmniej na 30 dni przed końcem jego ważności. Tyle wynosi maksymalny czas oczekiwania na nowy dokument, który w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony.

Pożyczki bez dowodu osobistego ←←← sprawdź!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dane spółki

 

 

 

Porady:

 

Pożyczki