Promesa zatrudnienia to dokument, a właściwie umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą, jeszcze przed zatrudnieniem. Jest gwarancją zatrudnienia, ale i gwarancją podjęcia pracy. Po zawarciu takiej umowy, pracodawca musi do konkretnej, ustalonej daty zatrudnić pracownika, a ten musi podjąć pracę. Taka umowa potrzebna jest często osobom starającym się o pracę za granicą i pobyt w kraju, a także zwiększa szanse na kredyt.

Co to jest promesa zatrudnienia? 

Promesa zatrudnienia to rodzaj umowy cywilnoprawnej. Nazywana jest inaczej umową przedwstępną. Promesa może być zabezpieczeniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest dzięki umowie do podjęcia pracy, a pracodawca do zatrudnienia pracownika do określonego czasu w przyszłości. 

Promesę zatrudnienia wystawia pracodawca. Po określeniu warunków zatrudnienia w przyszłości oraz dnia rozpoczęcia pracy, wystawia przyszłemu pracownikowi umowę przedwstępną. Jej przepisy reguluje kodeks cywilny. Pracodawca wystawiając i podpisując taką umowę musi wywiązać się z gwarancji zatrudnienia. Pracownik zobowiązany jest również do rozpoczęcia pracy do daty określonej w umowie. Obie strony, w przypadku niespełnienia warunków umowy, mogą ponieść konsekwencje prawne, które określa się najczęściej na etapie sporządzania promesy.

Sprawdź →→→ ile czasu potrzebuje pracodawca, aby wystawić zaświadczenie o zarobkach!

Kiedy potrzebna jest promesa zatrudnienia? 

Promesa zatrudnienia będzie potrzebna w każdej sytuacji, kiedy pracownik, bądź pracodawca potrzebują gwarancji podjęcia się pracy. Najprościej mówiąc, kiedy potrzebujemy pewności, że pracownik podejmie pracę danego dnia lub dane miejsce zostanie nam na pewno zagwarantowane. Są jednak inne sytuacje, w których promesa może być wręcz konieczna. Często są one zawierane z osobami przebywającymi za granicą. Promesa może ułatwić proces ubiegania się o pozwolenie na pobyt za granicą lub jego przedłużenie. 

Podczas rekrutacji może również wystąpić sytuacja, kiedy najlepszy kandydat jest obecnie zatrudniony w innej firmie. Musi złożyć wypowiedzenie, a okres wypowiedzenia może wynieść kilka miesięcy. Pracodawca podpisując promesę ma pewność, że po okresie wypowiedzenia, pracownik podejmie pracę. Sam pracownik ma również pewność, że kilka miesięcy po zakończeniu rekrutacji, stanowisko będzie na niego czekać. Nikt nie chciałby składać wypowiedzania i rezygnować z pewnego miejsca pracy, by po kilku tygodniach okazało się, że przyszły pracodawca znalazł w tym czasie kogoś innego na nasze miejsce. W wielu przypadkach promesa zatrudnienia zwiększa także możliwości kredytowe, a właściwie szanse na kredyt przyszłego pracownika. Podsumowując, umowa przedwstępna może być potrzebna kiedy: 

  • Pracownik ubiega się o pobyt w kraju
  • Pracownik jest zatrudniony w innej firmie
  • Pracownik ubiega się o kredyt
  • Pracodawca potrzebuje gwarancji podjęcia się pracy przez pracownika.

Promesa zatrudnienia – jakie powinna zawierać informacje? 

Sporządzając umowę przedwstępną należy najpierw sprawdzić, jak zrobić to poprawnie. Jak w przypadku każdej umowy, należy pamiętać o dokładnych danych zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Umowa powinna zawierać wszystkie najważniejsze warunki zatrudnienia. Sporządzając promesę należy również przemyśleć kwestię konsekwencji w przypadku jej niedotrzymania. Najważniejsze elementy, które powinny znaleźć się w umowie przedwstępnej to: 

  • Dane pracownika oraz pracodawcy
  • Miejsce i czas wykonywania obowiązków, które wynikają z zatrudnienia
  • Wysokość wynagrodzenia (netto oraz brutto)
  • Wymiar pracy
  • Termin podpisania umowy 
  • Konsekwencje wynikające z niedotrzymania umowy

Promesa zatrudnienia – dokument zwiększający szansę na kredyt 

Jeżeli potrzebujemy kredytu, na przykład na kilka lat, a jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, bank może nie przyznać nam kredytu. Co istotne w przypadku produktów pozabankowych, takich jak pożyczka bez zaświadczeń, taki dokument nie jest potrzebny. Wynika to z faktu, iż nie ma pewności, że po zakończeniu umowy będziemy mieć inny, stały dochód i spłacimy do banku nasze zobowiązanie.

 Sporządzając promesę zatrudnienia i dostarczając ją do banku przedstawiamy gwarancję, iż po umowie terminowej podpiszemy kolejną. Najlepiej oczywiście, gdyby ta kolejna umowa była sporządzona na czas nieokreślony, bądź co najmniej taki, jak okres spłaty naszego kredytu. Warto w takiej sytuacji poprosić pracodawcę o podpisanie umowy przedwstępnej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dane spółki

 

 

 

Porady:

 

Pożyczki