Banki, urzędy i inne instytucje niejednokrotnie wymagają dostarczenia zaświadczenia o zarobkach. Czyli dokumentu zawierającego informacje o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Zastanawiasz się, w jakich sytuacjach będzie niezbędne? Jak długo trzeba na nie czekać? Kto może je wystawić? Czy pracodawca jest zobowiązany do jego wydania? Jakie dane najczęściej zawiera zaświadczenie o zarobkach? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Jak długo trzeba czekać na zaświadczenie o zarobkach?

Pracownicy nie bez powodu występują po zaświadczenie o dochodach. Najczęściej jest im ono niezbędne np. do uzyskania kredytu hipotecznego tudzież konsumpcyjnego. A czas gra tu kluczową rolę. Niestety polskie prawo nie reguluje przepisów na temat tego, w jakim okresie powinno zostać wydane. Teoretycznie więc czas w jakim zostanie przygotowany dokument, zależy tak naprawdę od dobrej woli i życzliwości pracodawcy.  Warto podkreślić, że firmy pożyczkowe podczas wnioskowania o pożyczkę bez zaświadczeń, nie wymagają takich dokumentów.

Zaświadczenie o zarobkach może być wydane od ręki bądź w przeciągu kilku dni. Najczęściej wynika to polityki wewnętrznej, jaka panuje w danym zakładzie pracy. Może się zdarzyć, że czas oczekiwania dokument zostanie wydłużony z pewnych względów, np. gdy:

 • Wymagany jest podpis więcej niż jednej osoby (prezesa i księgowej)
 • Zaświadczenie wydawane jest przez firmę, która mieści się w innym miejscu/miejscowości.

Kto wystawia zaświadczenie o zarobkach? 

Oświadczenie o zarobkach powinien wystawić pracodawca lub inna osoba do tego uprawniona. Niezwykle ważne jest, aby na dokumencie znalazły się odpowiednie pieczęcie. Są potwierdzeniem autentyczności zaświadczenia dla urzędów tudzież innych instytucji, które go wymagają.

Pracownicy zatrudnieni w małych, rodzinnych firmach mogą zazwyczaj liczyć na wystawienie zaświadczenia o zarobkach bezpośrednio przez właściciela firmy. Z kolei osoby pracujące w większych przedsiębiorstwach otrzymają ów dokument z działu kadr. 

Czy pracodawca ma obowiązek ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zarobkach?

Sytuacja ma się podobnie, jak w przypadku czasu, w którym powinno być wydane zaświadczenie o zarobkach. Tutaj również przepisy kodeksu pracy nie określają, czy pracodawca ma obowiązek wystawić taki dokument. Otóż wbrew pozorom może tego odmówić. Od jego dobrych chęci zależy, czy pracownik otrzyma oświadczenie.

Warto dodać, iż praktycznie nie zdarza się, aby osoba, która nas zatrudnia odmówiła wydania zaświadczenia.

Jakie dane najczęściej zawiera zaświadczenie o zarobkach?

Nie istnieje gotowy formularz zaświadczenia o zarobkach identyczny wszystkich firm. Banki i urzędy zazwyczaj posiadają własne szablony, które możemy dostarczyć pracodawcom celem ich uzupełnienia oraz podpisania. W takim oświadczeniu najczęściej znajdują się:

 • Dane dotyczące pracodawcy tj. nazwa firmy, adres, numer NIP oraz numer telefonu
 • Dane pracownika, którego dotyczy zaświadczenie, jak jego imię, nazwisko, adres, numer PESEL
 • Informacje o zatrudnieniu, czyli rodzaj podpisanej umowy, stanowisko, jakie zajmuje pracownik, datę rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy w przypadku umów na czas określony
 • Średnia wysokość zarobków np. z 3 czy 6 ostatnich miesięcy podana w kwocie netto tudzież brutto
 • Informacje na temat zajęć komorniczych, jeżeli pracownik takowe posiada
 • Informacja o tym, czy pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia lub nie jest na okresie próbnym oraz czy przedsiębiorstwo, w którym pracuje nie jest w likwidacji bądź też upadłości.

Do czego może być potrzebne zaświadczenie o zarobkach?

Kiedy niezbędne będzie zaświadczenie o zarobkach? Wymagają tego niektóre instytucje czy urzędy. Przedłożenie dokumentu wykazującego wysokość dochodów może być konieczne w:

 • Banku, celem zbadania i oszacowania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy
 • MOPS-ie – podczas wnioskowania o zasiłki socjalne
 • Sądzie – w przypadku postępowania o alimenty, rozwód bądź podział majątku
 • Sklepie np. ze sprzętem RTV/AGD, gdy konsument chce kupić towar na raty i niezbędne jest sprawdzenie jego zdolności kredytowej
 • Żłobku/przedszkolu, aby potwierdzić, że oboje rodzice pracują i nie mogą tym samym zapewnić opieki swojej pociesze w domu.

Kiedy jest potrzebna promesa zatrudnienia? ←←← Sprawdź!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dane spółki

 

 

 

Porady:

 

Pożyczki