Zasiłek dla bezrobotnych nazywany jest inaczej kuroniówką. To świadczenie, które przyznawane jest osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kwoty świadczenia są różne i zależą od kilku czynników, między innymi od dotychczasowego stażu pracy.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 

Tzw. “kuroniówka” przysługuje osobom, które w przeciągu ostatnich 18 miesięcy przepracowały minimum 365 dni, zarabiając wtedy co najmniej najniższe krajowe wynagrodzenie. W te 365 dni zatrudnienia nie wliczają się na przykład dni spędzone na urlopie bezpłatnym.

Staż pracy jest kluczową kwestią, kiedy mówimy o wypłaceniu zasiłku dla bezrobotnych. To właściwie od niego zależy wysokość świadczenia. Dodatkowo, kwoty świadczenia są inne przez pierwsze trzy miesiące, niż w kolejnych. W pierwszych trzech miesiącach kwota jest wyższa. Na przykład, dla osób z stażem pracy krótszym niż 3 lata, w pierwszych trzech miesiącach wypłaca się świadczenie w wysokości 1043,28 zł brutto, a w kolejnych 3 miesiącach 819,28 zł brutto. Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać od 6 do 12 miesięcy, w zależności od poziomu stopy bezrobocia w danym powiecie.

Warunek 
Kwota brutto
Kwota netto 
Staż pracy mniej niż 5 lat
1043,28 zł brutto
855,36 zł netto
Staż pracy od 5 do lat
1304,10 zł brutto
1058,13 zł netto
Staży pracy powyżej 20 lat
1564,91 zł brutto 
1260,90 zł netto

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? 

 • Osoba bezrobotna, która nie posiada stosunku pracy w żadnym wymiarze 

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które nie wykazują żadnego stosunku pracy i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Starając się o zasiłek nie można być związaną żadną umową – o pracę, zlecenie, czy o dzieło. Nie można także prowadzić własnej działalności gospodarczej. Aby otrzymać świadczenie, należy także udowodnić, że w przeciągu poprzednich 18 miesięcy, przez minimum 365 dni było się zatrudnionym i pobierano wynagrodzenie minimum w wysokości wynagrodzenia minimalnego. Podsumowując, zasiłek dla bezrobotnych może otrzymać: 

 • Osoba bezrobotna, która nie posiada stosunku pracy w żadnym wymiarze
 • Osoba, która w przeciągu ostatnich 18 miesięcy pracowała przynajmniej rok pobierając co najmniej najniższe krajowe wynagrodzenie
 • Osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy

Kiedy nie otrzymamy zasiłku dla bezrobotnych? 

Warto wiedzieć, że są pewne wyjątki. Nawet jeśli uda nam się zarejestrować jako osoba bezrobotna i spełnimy warunek koniecznego zatrudnienia, możemy nie otrzymać zasiłku dla bezrobotnych. Kuroniówki nie otrzyma: 

 • osoba, która została zwolniona dyscyplinarnie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • osoba w trakcie praktyki absolwenckiej, w ramach której pobiera wynagrodzenie wyższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia
 • osoba, która otrzymała od poprzedniego pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 • osoba, która nie podjęła szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac czy innej formy pomocy w zatrudnieniu, na które została skierowana z urzędu pracy
 • osoba, która rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem bądź za porozumieniem stron w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy, za wyjątkiem sytuacji, w których: porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia, osoba ubiegająca się o zasiłek rozwiązała stosunek pracy z powodu zmiany miejsce zamieszkania lub pracodawca dopuścił się wyraźnego naruszenia podstawowych obowiązków

Gdzie złożyć wniosek o kuroniówkę?

Wniosek o kuroniówkę należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zameldowania lub poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie praca.gov.pl. Co ważne, należy być wcześniej zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aby rejestracja mogła się odbyć, należy wybrać się do odpowiedniego dla miejsca zameldowania Powiatowego Urzędu Pracy zabierając ze sobą: 

 • dowód osobisty lub paszport,
 • oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania,
 • świadectwa ukończenia szkoły, a także wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe, jak np. dyplom ukończenia szkolenia, bądź kursu
 • świadectwa pracy od wszystkich dotychczasowych pracodawców
 • zaświadczenia lekarskie stwierdzające przeciwaskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takowe posiadamy

Czy na zasiłek można wziąć kredyt lub pożyczkę? 

Niektóre instytucje pozabankowe pozwalają na zaciągnięcie pożyczki osobie, która wykaże, iż jej źródłem dochodu jest zasiłek dla bezrobotnych. W takim przypadku należy firmie dostarczyć odpowiednie zaświadczenie. Należy jednak mieć na uwadze, że często dostępne kwoty pożyczki mogą być niższe, jeśli to świadczenie jest jedynym źródłem dochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dane spółki

 

 

 

Porady:

 

Pożyczki